مراسم دعای توسل و زیارت عاشورا منزل مجتبی جوان

                                                                                 11فروردین 1395


                                                                                                            هیئت حضرت علی اصغر ع انابد

                                                                                                          حسین حاجی زاده  09151680092