ارکان پنجگانه عبودیت
 


امیرالمومنین علی علیه السّلام: العبودیةُ خمسةُ اشیاء: خَلاءُ البطْنِ و قرائةُ القرآنِ و قیام اللیل و التضُّرُع عند الصُّبح و البکاءُ من خشْیة الله.
عبودیت بر پنج رکن استوار است:
1.خالی ساختن شکم (از حرام)
2.قرائت قرآن
3.تهجّد و شب زنده داری
4.زاری و راز و نیاز با پروردگار در هنگام صبح
5.گریه از خوف خداوند.

منبع : مستدرک الوسائل، ج 2، ص 294