شهادت امام موسی کاظم ع تسلیت باد


                                                                           


                                                           

 

                                                                 کن روان اشک غم ای شیعه به دامان امروز

تسلیت ده به شهنشاه خراسان امروز

کشته شد موسی بن جعفر ز جفای هارون

زیر زنجیر بلا، گوشه ی زندان امروز