گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود

                                                                     گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود

                                                                     گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود

                                                                     گفتا که نگو مصلحت دوست در این

                                                                    

به مناسبت هفتمین سالگرد دوست عزیزمان
                      
                      
                                           مرحوم باقر مغرب
                                    مراسم یادبود و دعای توسل
                                سه شنبه شب-14اردیبهشت1395
                                              ساعت21
                                در منزل پدر این مرحوم برگزار می گردد
                                                                                                           هیئت حضرت علی اصغر ع