رهبر انقلاب:توصیه‌ى من به عزاداران این است که موجبات ناراحتى مردم را فراهم نکنند... این حرف که: «نه! مال امام حسین است کسى که خوابش نمى‌برد مى‌خواهم خوابش نبرد»، این حرف غلطى است، به هیچ‌وجه مورد قبول نیست. بعضى‌ها - شنیده شده - سینه زنى مى‌کنند پشت بلندگو. خب سینه زنى پشت بلندگو چرا؟ یا روضه‌خوانى و مرثیه‌خوانى و سخنرانى اگر بناست از بلندگو پخش بشود، باید در بین مستمعین پخش بشود...