مراسم شیرخوارگان حسینی هییت حضرت علی اصغر ع جمعه24 مهر ماه سال1394